жеке оқу

Жеке оқудың басымдылықтары:

-жеке бағдарлама
-жеке назар
-қалаған қарқындылық
-сабақтарды болдырмау және ауыстыру мүмкіндігі