Арнайы курс

Арнайы курс – кәсіби салалар бойынша тар бағыттарына немесе xалықаралық емтиxандарға дайындалуына арналып жасалған оқу бағдарламалар.