Тілді жалпы оқу

Тілді жалпы оқу деңгей бойынша оқу дегенді білдіреді. Курстың бас мақсаты: бүкіл қажетті дағдыларды меңгеру (оқылым, жазылым, тыңдалым және сөйлесім),басқаша айтқанда, тілді толық меңгеру.